Blog

Schildklier en parasieten, welke relatie kan er zijn?

Steeds vaker merken we dat door het verwijderen van parasieten heel veel disbalansen in het lijf herstellen. Ook op het gebied van schildklier auto-immuun aandoeningen (Hashimoto) begint langzaam onderzoek beschikbaar te komen.
In deze blog behandel ik recent onderzoek dat is gepubliceerd in Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism. Dit artikel is eind 2020 gepubliceerd.


Wat is het doel van de studie
Onderzoeken of een parasitaire belasting wel of geen effect heeft op het verminderen of stabiel blijven van Hashimoto.
Hoe is de studie opgebouwd
In Alexandria Main University Hospital zijn 3 groepen gevormd
Groep 1 bestaat uit 20 patiënten die onlangs met Hashimoto zijn gediagnosticeerd en die GEEN parasitaire belasting hebben
Groep 2 bestaat uit 20 patiënten die onlangs met Hashimoto zijn gediagnosticeerd en die WEL een parasitaire belasting hebben (Blastocystis hominis)
Groep 3 bestaat uit 20 gezonde individuen die GEEN Hashimoto hebben en GEEN parasitaire belasting hebben.
Het bestaan van Hashimoto werd aangetoond door het meten van Anti-TPO anti-lichamen.
Verder is er in de onderzoeksopzet goed gekeken naar wat werkelijk belangrijke uitsluitingscriteria waren en die zijn gehanteerd zodat er een goede vergelijking kan zijn tussen de verandering in schildklier waarden voor en na belasting met de parasiet.

Wat waren de belangrijkste klachten in de groep
Mensen met schildklierklachten en darmklachten hebben vaak vergelijkbare problemen. Ook daardoor is het heel vaak lastig om een goed onderscheid te kunnen maken tussen het een en de ander op basis van algemene kenmerken.
Klachten als vermoeidheid, constipatie en diarree worden heel vaak genoemd. Soms kan ook de huid zijn aangedaan maar in deze specifieke onderzoeksgroep is dat niet vermeld. Geen van de patiënten had struma vorming.

Wat is Interleukine 17 (IL-17)
In ons immuunsysteem zijn diverse eiwitten aan het werk. Die eiwitten hebben specifieke functies in ons immuunsyteem. Interleukine 17 is een familie van pro-inflammatoire (ontstekings bevorderenend) cytokines. Een cytokine kun je het beste omschrijven als een klein eiwit dat een signaal doorgeeft aan een cel. IL-17 in dit onderzoek is relevant omdat het vaker bij deze en andere auto-immuunaandoeningen wordt gezien. Verhoogde IL-17 komt samen voor met verhoogde auto-antibody levels. Zo zijn verhoogde IL 17 waarden ook aangetoond bij beide onderzoeksgroepen waar de Anti-TPO waarden verhoogd waren.

Wat was de start
De TSH waarde bij groep 1 en groep 2 was bij aanvang duidelijk verhoogd. De fT4 waarde was significant verlaagd bij groep 2 (met de parasitaire belasting) en gaf bij groep 1 geen significante verschillen en de fT3 was significant verlaagd bij de groep 2 en gaf bij groep 1 weer geen significante verschillen.
De anti-TPO waardes tussen de groepen 1 en 2 gaven geen significante verschillen aan maar waren wel duidelijk verschillend met de gezonde controlegroep. Deze gegevens maken duidelijk dat het werkelijk om 3 verschillende groepen ging.
Omdat vooral het immuun-eiwit (IL-17van belang is om immunologische reactie meetbaar te maken is dat waar verder naar is gekeken. Bij beide groepen met Hashimoto waren de IL-17 levels significant hoger dan de controlegroep en het was zelfs zo dat de groep die ook met de parasiet was besmet NOG hogere levels van IL-17 had.

Wat gebeurde er nadat de parasiet was verwijderd?
Allereerst geeft 10 van de patiënten in groep 2 aan dat ze veel minder vermoeidheid ervaren, 5 patiënten geven aan dat de constipatie verbeterd en de diarree verdween bij 6 patiënten.
De TSH waardes daalden significant net als de serum IL-17 levels en ook de anti-TPO waardes daalden significant.

Persoonlijke opmerkingen
in dit kortdurende onderzoek is weliswaar aangetoond dat er een relatie is tussen de Blastocystis hominis parasiet, Interleukine 17 levels en Hashimoto maar dat wil niet zeggen dat alles binnen een paar weken na de kuur is gestabiliseerd. Uit ervaring en overige studies blijkt ook dat na enkele maanden de Anti-TPO waarden weer iets kunnen verhogen maar over het algemeen blijven ze dan ruim onder de originele waarden. Na verloop van tijd nemen de anti-TPO waarden verder af tot dat de Hashimoto is hersteld omdat er geen waarden meer worden gevonden. Dit proces kan overigens wel degelijk in totaal enkele jaren in beslag nemen. De relatief grote gezondheids winst direct na de kuur is echter wel degelijk merkbaar.

Annette ter Heijden is orthomoleculair therapeut (kPNI) en co-auteur van ‘Koken Zonder Pakjes’ en ‘Proef je Roots.’ Samen met Jolanda Dorenbos heeft ze de opleiding voor therapeuten DarmExpert opgericht. Bovenstaande wijsheden heeft zij, als naslagwerk en in receptvorm, verwerkt in het kookboek ProefjeRoots. Voor persoonlijke begeleiding m.b.t. voeding kun je meer informatie vinden op FysikosVoeding
Deze weblog mag worden hergebruikt onder vermelding van bron: Annette ter Heijden, auteur “Koken Zonder Pakjes” en “Proef je Roots” eigenaar van FysikosVoeding en opleider “DarmExpert”Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

No Comments

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.